Блог

Продукти

Информация


Топъл ембосинг пудри и мастила - Пудри за топъл ембосинг

Пудри за топъл ембосинг. Посипва се след като е направен отпечатък с мастило и се загрява с горещ въздух.