Рисувани и облечени чаши - Ръчно рисувани стъклени и порцеланови чаши

Ръчно рисувани стъклени и порцеланови чаши. Чаши заченители.